Πολιτική Απορρήτου

Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφεξής “Πολιτική”) είναι να σας ενημερώσουμε για το ποιες πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, πώς αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από εμάς, με ποιον θα μπορούσαν να μοιραστούν τέτοιες πληροφορίες, τις επιλογές σας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διανομή τέτοιων πληροφοριών , τη δυνατότητά σας να επεξεργάζεστε, να ενημερώνετε, να διορθώνετε ή να διαγράφετε αυτές τις πληροφορίες και τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόσαμε για την προστασία του απορρήτου σας.

Καταβάλλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πληροί τα πρότυπα του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Συλλογή πληροφοριών

Σε διάφορες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητηθούν ορισμένα είδη προσωπικών δεδομένων:

Ελπίζουμε ότι θα μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ μην τα υποβάλετε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε και δώστε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, αποθήκευση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε από εσάς μη προσωπικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο (π.χ. διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης, όνομα τομέα, ημερομηνία και ώρα των επισκέψεων, σελίδες που εμφανίζονται, χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπό μας κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται συνολικά προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα σχετικά με τα Cookies αυτής της Πολιτικής.

Μπορούμε να επεκτείνουμε τη λίστα των προσωπικών δεδομένων που ζητήσατε από εσάς τροποποιώντας αυτή την Πολιτική.

Χρήση πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε από εσάς για διάφορους σκοπούς:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για την ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων, την ενίσχυση της λειτουργίας του ιστοτόπου και την προβολή περιεχομένου και διαφημίσεων.

Επεξεργασία

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα νομικά και δίκαια και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε εκτός των σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει. Εφόσον είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διεξάγεται στον ακόλουθο κύκλο ζωής (συλλογή, συστηματικοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, ενημέρωση (ενημέρωση, τροποποίηση, εκμετάλλευση, διανομή) συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που μας παρέχονται αποθηκεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας του υποκειμένου των δεδομένων, σε ασφαλείς τοποθεσίες στην ΕΕ. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε σχετικά με εσάς παραμένουν ακριβή, έγκαιρα και ασφαλή.

Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω Internet δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής και ενώ προσπαθούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις απώλειες που εσείς ή οποιοσδήποτε μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα παραβίασης της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών μεταφέρετε στην Ιστοσελίδα. Επίσης, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα δεδομένα που υποβάλλετε ή λαμβάνετε από εμάς μέσω του Διαδικτύου ή για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών των πληροφοριών και δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες που μας γνωστοποιήσατε ή σας έστειλα θα λάβουμε ή ότι δεν θα τροποποιηθεί πριν ή μετά τη μετάδοσή της σε εμάς.

Συμφωνείτε να μην κρατάτε εμάς και τους αντίστοιχους προηγούμενους, παρόντες και μελλοντικούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, διευθυντές, συμβασιούχους, συμβούλους, συμβούλους, μετόχους, προμηθευτές, πωλητές, παροχείς υπηρεσιών, μητρικές εταιρείες, θυγατρικές, θυγατρικές, αντιπροσώπους, προκατόχους, και εκχωρεί (συλλογικά, το“τα μέρη μας) ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε υπεξαίρεσης, υποκλοπής, τροποποίησης, διαγραφής, καταστροφής ή χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας.

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 2 χρόνια.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Θα μεταδώσουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα στον πωλητή που διανέμει το προϊόν που παραγγείλατε κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Ο πωλητής μπορεί να μοιράσει τις πληροφορίες σας με τα τρίτα μέρη και τα άτομα που σχετίζονται με την εκτέλεση της παραγγελίας (δηλαδή τηλεφωνικό κέντρο, υπηρεσίες ταχυμεταφορών).

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εάν έχουμε λόγους να το πιστεύουμε:

Πρόσβαση ή διορθώσεις στις πληροφορίες σας

Είστε σε θέση να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε στέλνοντας μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας. Με την αίτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να τερματίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρατίθενται παρακάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα αιτήματα.

Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη προωθητικών επικοινωνιών από εμάς ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές τις ανακοινώσεις. Εάν αποχωρήσετε, ενδέχεται να σας στείλουμε μη διαφημιστικές ανακοινώσεις, όπως τεχνικές ειδοποιήσεις, υποστήριξη ή ειδοποιήσεις διαχειριστή ή πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

Έχετε επίσης και άλλα δικαιώματα τα οποία σας παρέχονται από το δίκαιο της Κολομβίας για την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων, να ζητήσετε πρόσβαση και να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που σας έχουν παρασχεθεί και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία. να γνωρίζει τις τροποποιήσεις που έγιναν στους όρους αυτής της πολιτικής κατά τρόπο αποτελεσματικό πριν από την εφαρμογή των νέων τροποποιήσεων ή, σε αντίθετη περίπτωση, της νέας πολιτικής επεξεργασίας πληροφοριών · να έχετε εύκολη πρόσβαση στο κείμενο αυτής της Πολιτικής και τις τροποποιήσεις της κλπ.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο ή αξίωση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλώ στείλτε το στο e-mail επικοινωνίας μας από το e-mail επικοινωνίας που σας υποδείξατε στην ιστοσελίδα μας. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν:

Εξετάζουμε όλα τα αιτήματα από εσάς εντός 14 ημερών. Πριν απαντήσετε στην αξίωση, θα ελέγξει την ταυτότητά σας και θα βρει τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων μας. Εάν η αξίωση ή οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ελλιπείς, θα ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την αναγνώρισή σας, οι οποίες θα σας παρασχεθούν εντός 5 ημερών από την παραλαβή της αίτησης για αποκατάσταση των αποτυχιών. Εάν δεν υποβάλλετε τα απαιτούμενα έγγραφα ή πληροφορίες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής αξίωσης, θεωρείται ότι έχετε παραιτηθεί από την απαίτηση. Μόλις ληφθεί το αίτημά σας με πλήρεις πληροφορίες, τις 14 ημέρες’ θα αρχίσει και πάλι. Όταν δεν είναι δυνατό να απαντήσετε στο αίτημά σας εντός αυτής της προθεσμίας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής σας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου .

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κατά την περιήγησή σας. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή Ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιπαθειές σας συγκεντρώνοντας και θυμόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες των ιστότοπων μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, παρακολουθείτε τις συνήθειες περιήγησης στο διαδίκτυο στο Internet, μας επιτρέπει να στοχεύουμε διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Από τα cookies μπορούμε να αποκτήσουμε τη διεύθυνση IP, το γεωγραφικό σας πεδίο, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το όνομα τομέα, την ημερομηνία και ώρα των επισκέψεων, τις σελίδες που εμφανίζονται, τον χρόνο που αφιερώνεται στον ιστότοπό μας κ.λπ.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού έχουν οριστεί ως προεπιλεγμένα cookies. Μπορεί να θέλετε να εξαιρεθείτε απενεργοποιώντας τα cookies (ανατρέξτε στο μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης).

Συνδέσεις τρίτων μερών

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν και διατηρούνται από τρίτους, για τους οποίους δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε σε ιστότοπους τρίτων μερών θα διέπονται από τους όρους της πολιτικής απορρήτου κάθε ιστοτόπου και σας ενθαρρύνουμε να διερευνήσετε και να υποβάλλετε ερωτήσεις πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε πληροφορίες στους φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων τρίτων μερών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές των ιστότοπων τρίτων. Η συμπερίληψη ιστότοπων τρίτων στον ιστότοπό μας δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο την υποστήριξη του περιεχομένου, των ενεργειών ή των πολιτικών αυτών των ιστότοπων. Παρακαλούμε, ελέγξτε το τρίτο μέρος’πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους.

Προστασία των παιδιών

Ο ιστότοπος είναι ένας γενικός ιστότοπος κοινού που έχει σχεδιαστεί ή στοχεύει σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, ούτε διαδίδουμε τα προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν, ωστόσο, γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν συγκεντρωθεί στην ιστοσελίδα θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να το διαγράψουμε αμέσως από τα αρχεία μας.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική

Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκδοσης στην Ιστοσελίδα μας. Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όρων αποθήκευσης, αποδείξεων προσωπικών δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές στην Πολιτική μας, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μετά την ηλεκτρονική δημοσίευση τέτοιων αλλαγών και αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μετά την δημοσίευση των αλλαγών αυτής της Πολιτικής, συμφωνείτε με όλες αυτές τις αλλαγές.

Ερωτήσεις ή σχόλια ή πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει από την 25 May 2018.